Avís legal

Jo, accepto: Com a sol·licitant d’entrada a la penya Els Paparres Gironins, sóc conscient que vull ser membre per participar en l’animació del Girona FC i em comprometo a complir totes les normes de comportament i respecte allà on la penya faci presencia i participació. A més a més, seré l’únic/a responsable dels meus actes al·ludint la responsabilitat del club i la penya. La quota anual serà de 10€ i la renovació serà de caràcter anual i/o per temporada.

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de l’associació Penya els Paparres gironins únicament per a la finalitat de inscriure’s com a socis i enviar-vos la informació corresponent. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a c/ pont de la barca 2, 17007 Girona.